NOWHERE  WORLD  TOUR  2 0 1 2
Audi X 五月天「諾亞方舟航空母艦版」
返航高雄世運主場館

演出時間
1. 12/21「末日狂歡版」
2. 12/22「明日重生版」
3. 特別加場 12/31「明日重生版」

演出地點
高雄世運主場館

●票價圖公佈


●『華航精緻旅遊五月天諾亞方舟高雄演唱會限量專案』
詳情請上 http://www.bin-music.com/tw/news597.html 
2012-08-20 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
轉自     五月天 MAYDAY official+ Google+    http://ppt.cc/F5qQ

Amigo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()